قوانین و مقررات

فرآیند ها

                فرآیند ها

فرم ها

                  فرم ها

مقررات هيات نظارت استاني

اتصال به سيستم ارزشيابي

تماس با ما

تماس با ما

آدرس دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه اراك و دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي استان مرکزی

 

اراک - خ شهید بهشتی-دانشگاه اراک

 

تلفن:08632621050

 

 

كد پستي:38156

 

صندوق پستي:879

 

Email:O-Evaluation@araku.ac.ir

 

 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

1
85
382703