تماس با ما

تماس با ما

آدرس دفتر نظارت،ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه اراك و دبيرخانه هيات نظارت،ارزيابي و تضمین کیفیت عتف استان مرکزی

 

اراک -سردشت-پرديس دانشگاه اراک

 

تلفن:08632621050

 

فکس: 08632621051

 

كد پستي:3815688138

 

صندوق پستي:879

 

Email:  o-evaluation@araku.ac.ir

 

 

 

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

1
134
442599