قوانین و مقررات

فرآیند ها

                فرآیند ها

فرم ها

                  فرم ها

مقررات هيات نظارت استاني

اتصال به سيستم ارزشيابي

صامد بوالحسني

نام و نام خانوادگي:صامد بوالحسني

 

پست سازماني:كارشناس مسئول نظارت و ارزيابي 

 

مدرک تحصیلی:  كارشناسي ارشد مهندسی صنایع گرایش مديريت سيستم و بهره وري

 

سابقه کاری:12 سال

 

خ شهيد بهشتي-دانشگاه اراك- دفتر نظارت و ارزيابي

تلفن:08632621050

 

Email:s-bolhasani@araku.ac.ir

 

   

دانلودفرم الف موسسات

                         دانلود

فرم بازديد از فضاي فيزيكي

             دانلود فرم

دانلود طرح پوستر

             دانلود طرح پوستر

دانشگاه های دولتی استان مرکزی

دانشگاه های آزاد استان مرکزی

     

          دانشگاه های آزاد

 

 

دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

  

        دانشگاه های پیام نور

     

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه های غیر انتفاعی استان مرکزی

مراكز پژوهشي استان مركزي

آمار بازدیدکنندگان

1
88
382706