معرفی گروه شیمی دانشکده علوم

   گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک در سال 1352 فعالیت های آموزشی خود را شروع کرد. این گروه آموزشی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش های شیمی محض و شیمی کاربردی  فعالیت های خود را از سر گرفت. با استمرار و گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی، این نهاد علمی از سال 1373 با اخذ مجوز از وزارت علوم اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و در سال 1381 موفق به پذیرش دانشجوی دوره دکتری شد.
  در حال حاضر گروه شیمی دارای 19 عضو هیأت علمی اعم از 8 استاد، 3 دانشیار و 8 استادیار و چهار کارشناس آموزشی است. همچنین گروه شیمی دارای 54 دانشجوی دکتری در چهار گرایش شیمی آلی ،شیمی معدنی، شیمی تجزیه و شیمی فیزیک، و 108 دانشجوی کارشناسی ارشد در شش گرایش شیمی آلی ، شیمی معدنی، شیمی تجزیه ،شیمی فیزیک و نانو شیمی و شیمی کاربردی می باشد. همچنین این گروه دارای 266 دانشجوی کارشناسی در گرایش های محض و کاربردی می باشد. گروه شیمی باچاپ و ارائه بیش از 800 مقاله ISI ، فارغ التحصیل نمودن  بیش از 500 نفر  دانشجوی کارشناسی ارشد وبیش از 50 دانشجویدکتری تخصصی، یکی از گروه های آموزشی پیشتاز در دانشگاه اراک می باشد. از جمله وظایف اصلی گروه شیمی، آموزش و تربیت دانشجویان جهت آمادگی کاردر صنایع مختلف، تدریس شیمی و انجام تحقیقات مرتبط با علم شیمی می باشد.
  در سال های اخیر تحولات وسیعی در علوم و صنایع مختلف ایجاد شده که این تحولات، رقابت شدیدی را بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود آورده استدر این رقابت بین المللی کشورهایی پیروز و سربلند خواهند بود که تحقیق و پژوهش را در رأس برنامه های علمی خود قرار دهند. از آنجائیکه در بین رشته های مختلف علوم پایه، رشته شیمی به دلیل ارتباط شدید با حوزه های نفت، پتروشیمی، محیط زیست و انرژی، یکی از رشته های زیربنایی در صنعت محسوب می شود، لذا جهت تحقق برنامه های توسعه ای و نیز دسترسی به فناوری  های نوین، رشته شیمی نقش اساسی به عهده دارد.