اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اطلاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود (14.8k)

حذف مجاز غیبت امتحانی نیمسال 982

اسناد
عنوان توضیح دانلود
حذف مجاز غیبت امتحانی نیمسال 982 دانلود (16.2k)

اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فرم پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
اطلاعیه تمدید مهلت ارسال فرم پیشرفت تحصیلی در سامانه گلستان دانلود (13.3k)

اطلاعیه مهم

اسناد
نمایش 1 نتیجه

آئین نامه برگزاری امتحانات

اسناد
نمایش 2 نتیجه

راهنمای تغییر رمز سامانه‌ی آزمون‌ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
راهنمای_تغییر_رمز_سامانه_آزمون_ها دانلود (93.8k)

برنامه امتحانی 982

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه امتحانی 982 - دکتری دانلود (32.3k)
برنامه امتحانی 982 - ارشد دانلود (34.8k)
برنامه امتحانی 982 - کارشناسی دانلود (49.0k)