اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجویان محترم گروه باغبانی :

با توجه به تعطیلی دانشگاه و تاکید آموزش دانشگاه مبنی بر آموزش مجازی ، فایلهای مربوط به هر درس در FTP دانشگاه قرار داده شده . خواهشمند است نسبت به دانلود و مطالعه آنها اقدام گردد .

بازدید از مرکز تحقیقات

بازدید دانشجویان از مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی

بازدید از مرکز تحقیقات