« بازگشت

درباره گروه تاریخ

    

    

گروه تاریخ دانشگاه اراک در سال 1381 تاسیس گردید. هم اکنون این گروه از امکانات زیر برخوردار است:

1ـ بهرمندی از 2 عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری.

2ـ برخورداری از 6 عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری.

3ـ برخورداری از کتابخانه تخصصی با بیش از 6 هزار جلد کتاب ارزشمند تاریخی.

4ـ جذب دانشجو در مقطع کارشناسی از سال 1381 تا کنون

5ـ جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1387 تا کنون.

6 ـ برخورداری از نشریه علمی ـ پژوهشی با عنوان فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ.

 

اطلاعیه ها

هیچ نتیجه ای وجود ندارد