آخرین اخبار

« بازگشت

همایش روز فیزیک 1392

همایش روز فیزیک 1392

 

همایش روز فیزیک در 13 آذر ماه سال 1392 در گروه فیزیک دانشگاه اراک با سرپرستی جناب آقای دکتر حمیدی و جناب آقای دکتر مرندی و همکاری اساتید محترم گروه و بخصوص مشارکت پر انرژی و بسیار فعالانه  تمامی دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک برگزار شد. این همایش همچنین میزبان تعداد زیادی از دانش آموزان شهر اراک و معلمین عزیز ایشان بود. ضمنا شرکتهای صنعتی مدعو نیز در این همایش شرکت داشتند تا دانشجویان را با بخشهای مربوطه دراین حوزه آشنا کنند. 

این همایش شامل سخنرانی های علمی توسط اساتید محترم گروه، سخنرانی نمایندگان شرکت ها، غرفه های متعدد وطراحی شده ازآزمایشهای جذاب فیزیک، غرفه های دانش آموزی وهمچنین غرفه های شرکتها بود. بازدید های متعدد از تمامی آزمایشگاههای تحقیقاتی و آموزشی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز انجام گرفت و درنهایت باپذیرایی وتجلیل از اساتید و معلمین عزیز بازنشسته و بحث آزاد پایان پذیرفت. تعدادی از عکسهای همایش در بخشهای مختلف برای مرور رویداد جذاب فیزیک درادامه ارایه شده اند.