اطلاعیه ها

« بازگشت

آزمون جامع دانشحویان مقطع دکتری

آزمون جامع دانشحویان مقطع دکتری

باطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند که زمان برگزاری آزمون جامع تا 15 شهریور 99 برای نیمسال دوم98 مجاز می باشد.دانشجویانی که نیمسال دوم98را حذف ترم کردهاند مجاز به شرکت  در این آزمون نمی باشند.