اطلاعیه ها

« بازگشت

امکان اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سراهای دانشجویی

امکان اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سراهای دانشجویی

باطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند امکان اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سراهای دانشجویی برای انجام امور پژوهشی با هماهنگی با حوزه فعالیت خود فراهم شده است.