اطلاعیه ها

« بازگشت

تمدید زمان تکمیل فرم پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تمدید زمان تکمیل فرم پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند از نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 تکمیل فرم پیشرفت تحصیلی از طریق سیستم گلستان الزامی شده است، و عدم  رعایت این پروسه ، در زمان دفاعیه اختلال ایجاد می کند. از آنجا که زمان تکمیل فرم پیشرفت تحصیلی به اتمام رسیده و بنا بر اهمیت این مورد، تمهیداتی صورت پذیرفته که زمان تکمیل فرم تمدید گردد. چنانچه در تکمیل این فرم اقدامی نکرده اید در این فرصت ایجاد شده به انجام آن مبادرت ورزید. زمان باز شدن سیستم گلستان جهت تکمیل فرم متعاقبا اعلام خواهد شد.