فعالیت های دبیرخانه منطقه 4

             

 دکتر علیرضا بهرامی   

دبیر شورای هماهنگی معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4

  

    پیمان محمدی

مسئول دبیرخانه شورای معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 کشور

086-32762084

 

 

صورتجلسه اولین  نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه اراک)

صورتجلسه دومین  نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه قم)

صورتجلسه سومین  نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه بابلسر)

نشست چهارم پنجشنبه 4 مهرماه  98 در دانشگاه بوئین زهرا برگزار خواهد شد.

 

پاور پوینت اولین نشست کارشناسان فرهنگی دانشگاه های منطقه 4 (دانشگاه صنعتی همدان)